Xây dựng tủ sách chia sẻ.

Tặng sách, mượn sách miễn phí.

Shelfout là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận nhằm tạo ra một nền tảng nơi mọi người có thể chia sẻ và kết nối với nhau bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên sách sẳn có, tránh lãng phí qua đó xây dựng thói quen đọc và chia sẻ sách.

Các tủ sách tiêu biểu

Sách nổi bật

Tủ sách khởi nghiệp

Sách kinh doanh

Tủ sách dành cho tuổi mới lớn