Xin chào!

Shelfout là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận nhằm tạo ra một nền tảng nơi mọi người có thể chia sẻ và kết nối với nhau bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên sách sẳn có, tránh lãng phí qua đó xây dựng thói quen đọc và chia sẻ sách. Hãy mượn và được tặng sách từ hơn 2000 thành viên với hơn 4500 quyển sách đang được chia sẻ.

Tham gia ngay »

Sách mới vừa được chia sẻ

March 19, 2020, 7:25 a.m.
March 4, 2020, 1:55 a.m.
March 2, 2020, 9:11 a.m.
Feb. 24, 2020, 12:56 p.m.
Feb. 3, 2020, 4:30 p.m.
Dec. 13, 2019, 7:01 a.m.