11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates

11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates

Nguyễn Gia Linh
Chia sẻ bởi Le Quang Vu
cho mượn miễn phí

Kết nối với Le Quang Vu Le Quang Vu

Đăng nhập ngay để mượn sách

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Xem tất cả chia sẻ của quyển sách này