Dấn Thân

Dấn Thân

Sheryl Sandberg, Nell Scovell
Quyển sách này được Nguyễn Thùy chia sẻ
cho mượn miễn phí

Là một quyển sách giúp bạn đang chao đảo với những quyết định và suy nghĩ