Bàn Về Tiếp Thị

Philip Kotler

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 2 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

VŨ Ngọc Anh VŨ Ngọc Anh
Cho mượn
Paris, France
OffyRead OffyRead
Cho mượn
Phú Nhuận, Ho Chi Minh, Vietnam