Chu du vào tâm trí khách hàng

Harry Dexter Kitson
Chu du vào tâm trí khách hàng

Một trong những cuốn sách kinh điển về tâm lí học bán hàng!

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 4 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam
Cho mượn
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam