Chu du vào tâm trí khách hàng

Harry Dexter Kitson

Một trong những cuốn sách kinh điển về tâm lí học bán hàng!

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 4 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

 Yến Vy Yến Vy
Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Arthur Pham Arthur Pham
Cho mượn
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam
Thần Nông Thần Nông
Cho mượn
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam