Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Robert Solomon

Một quyển guide book mà dân Account nào cũng nên đọc!

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 5 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Vy Đan Vy Đan
Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Anh Thư Anh Thư
Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Đỗ Hà Vân Đỗ Hà Vân
Cho mượn
District 5, Ho Chi Minh, Vietnam
Linh Nguyễn Linh Nguyễn
Cho mượn
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Rin Nguyen Rin Nguyen
Cho mượn
Gò Vấp, Ho Chi Minh, Vietnam