Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Robert Solomon
Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Một quyển guide book mà dân Account nào cũng nên đọc!

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 5 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
District 5, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
Gò Vấp, Ho Chi Minh, Vietnam