Thiên nga đen

Nassim Nicholas Taleb

Thiên nga đen là một biến cố tưởng chừng không thể xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, có tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta dựng lên một giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, ...

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 6 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

linh linh
Cho mượn
District 11, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Quang Vu Le Quang Vu
Cho mượn
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Minh Nhật Minh Nhật
Cho mượn
Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam