đừng hoang tưởng về biển lớn

Alan Phan
đừng hoang tưởng về biển lớn

Ở các xã hội Tư bản, người dân làm nô lệ với tinh thần hoàn toàn "tự nguyện". Hai lý do: lòng tham cố hữu của con người và những món nợ ngập đầu...Mục đích như nhau nhưng cách làm thì khác nhau, giới Tư bản đã đẩy nó lên thành "nghệ thuật", những chế độ dùng roi vọt gông cùm để thúc ép người dân đang dần đi vào quá khứ...(trích chương 25: Thánh địa của Tư bản)

Mượn hoặc nhận sách miễn phí?

Với 3 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Cho mượn
District 10, Ho Chi Minh, Vietnam
Cho mượn
Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam