Zarathustra Đã Nói Như Thế

Zarathustra Đã Nói Như Thế

Friedrich Nietzsche

Zarathustra đã nói như thế là tác phẩm chính yếu của Nietzsche. Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa trung tâm tư tưởng Nietzsche: Chính trong Zarathustra đã nói như thế Nietzsche đã tuyên bố và ca tụng Siêu nhân.
Nội dung sách:
Phần một
Tự ngôn của Zarathustra 25
Những bài thuyết giáo của Zarathustra
Về ba cuộc hoá thân
Về những giảng toà về đức hạnh
Về những người nuôi ảo tưởng thế giới bên kia
Về những kẻ khinh miệt thân xác
Về những hoan lạc và đam mê
Về người tội nhân mặt mét
Về đọc và viết
Về cái cây trên đỉnh núi
Về những kẻ rao giảng sự chết
Về chiến tranh và các chiến sĩ

Phần thứ hai
Đứa bé với tấm gương
Trên những hòn đảo Vĩnh Phúc
Về những kẻ có lòng thương xót
Về các linh mục
Về những con người đức hạnh
Về đám tiện dân

Phần thứ ba
Kẻ lang thang phiêu bạt
Về ảo tưởng và ấn ngữ
Về niềm lạc phúc bất đắc dĩ
Trước buổi rạng đông
Về đức hạnh làm cho ti tiện nhỏ bé

Phần thứ tư
Lễ hiến mật
Tiếng kêu thống khổ
Đàm đạo với các ông vua
Con đỉa hút máu
Viên pháp sư
Miễn dịch...

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 2 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
54 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội