20 minute manager

20 minute manager

Havard business review press

20 minute manager là một bộ sách kỹ năng khá nổi tiếng của Harvard business review press, thích hợp với những bạn mới bắt đầu bước vào môi trường làm việc hoặc muốn học thêm các kỹ năng sinh tồn để đạt hiệu quả công việc cao hơn. Bộ sách có 10 cuốn chia thành 10 kỹ năng khác nhau

Các reviews về sách này
LattexCoca

lattexcoca

Mình có 7 cuốn trong 10 cuốn này. Sách khá mỏng nhưng khá hiệu quả. Nhập môn khi mới bắt đầu làm trong các dự án, đội nhóm

Xem

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 1 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Copyright © 2015-2022 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.