Tìm Hiểu 197 Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới

Tìm Hiểu 197 Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới

Vũ Đình Quyền - Sách Văn hóa - Du lịch

Tìm Hiểu 197 Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới Giới thiệu một số thông tin về thủ đô, quốc khánh, vị trí địa lý, diện tích, khí hậu… của 197 quốc gia trên thế giới. Quyển sách này gồm 5 phần: - Phần I: Các nước châu Á. - Phần II: Các nước châu Âu. - Phần III: Các nước châu Đại dương. - Phần IV: Các nước châu Mỹ. - Phần V: Các nước châu Phi.

Nội dung chính của sách: Giới thiệu một số thông tin về thủ đô, quốc khánh, vị trí địa lý, diện tích, khí hậu… của 197 quốc gia trên thế giới. Quyển sách này gồm 5 phần: - Phần I: Các nước châu Á. - Phần II: Các nước châu Âu. - Phần III: Các nước châu Đại dương. - Phần IV: Các nước châu Mỹ. - Phần V: Các nước châu Phi.

Các reviews về sách này
Chưa có review nào

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 1 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Copyright © 2015-2020 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.