The magic of thinking BIG - Dám nghĩ lớn

The magic of thinking BIG - Dám nghĩ lớn

David J. Schwartz. Ph.D.

Tôn trọng những người giỏi hơn mình là việc nên làm. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên học hỏi từ họ chứ không nên tôn sùng họ quá mức. Hãy tự tin bạn cũng có thể vượt trội như vậy, bạn cũng có thể tiến xa được hoặc thậm chí còn hơn thế nữa. Những người cho phép mình thấp kém, không có niềm tin thì sẽ chỉ luôn là kẻ theo đuổi người khác.

“Hãy sống và làm việc bằng niềm tin.”

Các reviews về sách này
Chưa có review nào

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 2 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này

Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.