Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think

Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think

Hans Rostling - Sách nổi bật

[HTML_REMOVED][HTMLREMOVED][HTML[HTML_REMOVED]REMOVED][HTML[HTMLREMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]'A hopeful book about the potential for human progress when we work off facts rather than our inherent biases.' BARACK OBAMA[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTMLREMOVED]REMOVED][HTML[HTML_REMOVED]REMOVED][HTMLREMOVED][HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED][HTMLREMOVED][HTML[HTML_REMOVED]REMOVED][HTML[HTMLREMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]'One of the most important books I've ever read - an indispensable guide to thinking clearly about the world.' BILL GATES[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTMLREMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTML[HTML_REMOVED]REMOVED]REMOVED][HTML[HTMLREMOVED]REMOVED][HTML[HTML_REMOVED]REMOVED][HTMLREMOVED][HTML_REMOVED]

Các reviews về sách này
Chưa có review nào

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 1 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
Thành phố Hồ Chí Minh

Copyright © 2015-2020 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.