Kinh tế

Repenser la Pauvreté
Abhijit V. Banerjee / Esther Duflo
BCG bàn về chiến lược
The Boston Consulting Group
Kinh Tế Trung Quốc
Vũ Lực - Tùy Phúc Dân - Trịnh Lỗi
Những Đỉnh Cao Chỉ Huy
Daniel Yergin, Joseph Stanislaw
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ VỚI SPSS
PGS.TS Lê Đức Toàn - ThS. Nguyễn Thị Yến
12 tuyệt kỹ bán hàng
Brian Tracy & Michael Tracy