Chu du vào tâm trí khách hàng

Chu du vào tâm trí khách hàng

Harry Dexter Kitson

Sách Chu du vào tâm trí khách hàng - Mind of the buyer - Harry Dexter Kitson, một trong những tác phẩm kinh điển về tâm lí học bán hàng.

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 3 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
543 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
District 11, Ho Chi Minh, Vietnam