Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Robert Solomon

Một quyển guide book mà dân Account nào cũng nên đọc!

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 5 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Gò Vấp, Ho Chi Minh, Vietnam
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
District 5, Ho Chi Minh, Vietnam
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam