Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think

Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think

Hans Rostling
Chia sẻ bởi lucilucoe
cho mượn miễn phí

Kết nối với lucilucoe lucilucoe

Đăng nhập ngay để mượn sách

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Xem tất cả chia sẻ của quyển sách này