2019-05-14 16:16:51.559542+00:00

Đăng bởi Tống Thúy Hằng

Sau khi đọc xong, mình chọn lọc và áp dụng những điều phù hợp với bản thân, hạn chế tối đa những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mình nghĩ rằng đây là quyển sách mọi người nên đọc, không kể tuổi tác, bởi lẽ ai cũng cần sức khỏe tốt để sống, để làm việc, để yêu thương và nhận lại yêu thương. Tuy nhiên quyển sách nghèo về dẫn chứng, 1 vài ví dụ được sử dụng nhiều lần và cách diễn giải đôi khi chưa đi vào trọng tâm.


Comments
Nguyen Tran Vu
July 24, 2018, 4:49 p.m.
Cảm ơn Trắng Đen, quyển sách này rất hay. Anh đã mua tặng mẹ, và mẹ anh rất thích quyển sách này 🤗

Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.