2019-05-14 16:16:51.559542+00:00

một cuốn sách nhẹ nhàng, không quá khó đọc, không nặng nề như những tiểu thuyết Nhật hay gặp. Cuốn sách nói về sự hi sinh thuần khiết cho người mình yêu quí. nếu em được chọn lại từ đầu em vẫn chọn làm lại mọi thứ y như cách ta đã làmCopyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.