20 minute manager

Đăng bởi LattexCoca

Mình có 7 cuốn trong 10 cuốn này. Sách khá mỏng nhưng khá hiệu quả. Nhập môn khi mới bắt đầu làm trong các dự án, đội nhómCopyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.