2019-05-14 16:16:51.559542+00:00

Đăng bởi Emma

Mình coi phim the Big Short (Bán khống) trước. Thời điểm đó, 2008, ở Mỹ, người ta có một niềm tin vững chắc rằng giá nhà không giảm bao giờ, nên người ta đi vay ào ào, thế chấp để mua thêm nhà. Các ngân hàng cũng cho vay ào ào. Rồi bắt đầu xuất hiện những sản phẩm phái sinh từ thị trường bất động sản. Các ngân hàng, nói đơn giản là cho vay mua nhà, sau đó bán các khoản nợ. Các khoản nợ cũng được chia ra nhiều rổ, mỗi rỗ gồm những món nợ cùng xếp hạng tín dụng. Rồi nhà nhà người người nợ, các nhà băng thì cứ cho vay thoải mái, họ không sợ khách hàng không trả được vì các khoản nợ cũng được mua lại, bán đi bán lại trên thị trường.

Giữa lúc đó, có những kẻ lập dị nhìn ra được vấn đề. Một trong những kẻ đó là một anh bác sĩ đam mê chứng khoán, ngày đi học tối về nghiên cứu chứng khoán, sau 1 lần ngủ quên trong phòng mổ thì ảnh quyết định bỏ luôn nghề bác sĩ rồi lập một quỹ đầu tư. Do cũng có tiếng trên các diễn đàn chứng khoán, nên cũng có nhiều nhà đầu tư tham gia quỹ của ảnh. Vào thời điểm đó ảnh đã thấy được rồi một ngày bong bóng nhà đất sẽ vỡ tung, và ảnh đã bán khống trái phiếu nhà đất vào thời điểm đó...

Bộ phim vừa hài vừa hài, mình coi 2 lần. Có nhiều khái niệm và giải thích chưa hiểu cặn cẽ nên mua cuốn này về đọc hiểu rõ hơn. Câu chuyện và vậy :vCopyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.