2019-05-14 16:16:51.559542+00:00

Đăng bởi Khue Tran

Quyển sách làm tôi liên tưởng đến "Nhà giả kim" vì mỗi người ở mỗi độ tuổi và khả năng đọc ý ẩn sau câu từ khác nhau sẽ có cảm nhận riêng của mình. Phù hợp với mọi độ tuổi.Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.