Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều

Đăng bởi Nghiêm Hiền

Đợt rồi mình đi hội chợ sách tại Hoàng Thành Thăng Long, mình mua cuốn này. Vì đã qua thời sinh viên nên chắc không hợp với mình, các chỉ dẫn về cách học Đại học, cách nghiên cứu tài liệu, cách sống khoa học cho sinh viên. Các bạn là sinh viên, học sinh có thể đọc cuốn này sẽ thấy hữu ích.Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.