STRENGTHS FINDER 2.0

Quyển sách cho những tháng ngày lạc lối của mình và một ai đó sắp tới đọc quyển sách này. Đọc để hiểu vì sao phải đầu tư phát triển điểm mạnh của mình, và để hiểu thêm nhiều chút xem mình thực sự là ai. Sách có phần làm test online chỉ giới hạn cho 1 người sử dụng 1 quyển sách nên nếu có điều kiện, sau khi đọc thử mọi người nên mua sách về cho mình vì đây thực sự là một cuốn sách có ý nghĩa và là no.1 trong những cuốn sách self-help mình sẽ giới thiệu cho đến thời điểm này.Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.