Tâm lí học đám đông

Tâm lí học đám đông

Gustave Le Bon

Tâm Lí Học Đám Đông
Tác giả tập trung nghiên cứu về tinh thần và tính cách các dân tộc, những ưu thế và quá trình phát triển của các chủng tộc. Mỗi dân tộc đều có một cấu tạo tinh thần cố định. Tất cả các thể chế, niềm tin, mọi nghệ thuật của một dân tộc, chỉ là “ mạng lưới hữu hình trong tâm hồn vô hình của nó”.
Ngày nay, lí thuyết của Le Bon vẫn chịu một số chỉ trích. Ông được coi là người đặt nền móng cho chủ nghĩa quốc gia hiện đại. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Le Bon cũng chỉ là “con đẻ” của thời đại ông. Nỗi lo sợ về nạn bạo lực, chứng khủng bố của những đám đông thể hiện rất rõ trong lí thuyết của ông. Ông dường như đã quá phóng đại về nguy cơ bạo lực và sự vô lí của đám đông. Tuy vậy, cuốn sách này thực sự là tác phẩm quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng thời đại của Le Bon nói chung cũng như tâm lí học hiện đại nói riêng. Dù tán thành hay phản đối, dù đôi chỗ Le Bon có phần cực đoan, và những quan điểm, luận thuyết của ông còn phải tranh luận

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 2 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam