Nhà Giả Kim

Nhà Giả Kim

Paulo Coelho
Quyển sách này được Thầy giáo đi phượt chia sẻ
cho mượn miễn phí

Mình đã học được cách nói chuyện với trái tim hay nói 1 cách ví von là nói chuyện được với bản ngả của bản thân mình. Từ đó mình thoải mãi nhiều hơn trong tâm trí vì những quyết định đều được đồng nhất giữa lý trí và tình cảm