Thiên nga đen

Thiên nga đen

Nassim Nicholas Taleb

Thiên nga đen là một biến cố tưởng chừng không thể xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, có tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta dựng lên một giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, ...

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 6 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam
District 11, Ho Chi Minh, Vietnam